Tears Again - oční sprej s lipozomy pro pohodu vašeho zraku - účinné a jednoduché ošetření suchých očí. Trápí vás pálení, řezání, pocit suchosti nebo cizího tělesa v oku? Vyzkoušejte Tears AgainR. K dostání v lékárnách nebo prodejnách oční optiky. Používáte Visine, Hypo Tears, Tears Naturale Vidisic nebo jiné oční kapky vyzkoušejte Tears Again - oční sprej - účinná úleva u syndromu suchého oka.
Tears Again - oční sprej s lipozomy pro pohodu vašeho zraku - účinné a jednoduché ošetření suchých očí.

Pomocí našeho vyhledávače si můžete vyhledat prodejce přípravku Tears Again® ve vašem okolí: <<<

Koupit můžete přímo zde

Právní prohlášení


Právní prohlášení
Tento text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru stránek www.tearsagain.cz společnosti IBI, spol. s r.o.® (dále jen „Společnost“) a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.tearsagain.cz a používání informací zde obsažených.

Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.

1) Společnost nabízí výrobky a služby k prevenci a léčení onemocnění. Nic co je zde uvedeno nesmí být považováno jako podávání rad, návodů nebo doporučení a na nic co je obsahem této stránky nemá být pohlíženo jako základ pro jakékoliv rozhodnutí nebo činnost. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci.
Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití nebo využití informací, které jsou na této stránce.
Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

2) Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.tearsagain.cz nebo nepovoleným užitím jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

3) Společnost je držitelem registrovaných ochranných známek, jiných práv k nehmotným statkům, nebo má uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení a distribuci produktů, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Nepovolené užití stránek, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

4) Údaje na stránkách www.tearsagain.cz mají pouze informační charakter a Společnost umisťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.

IBI, spol.s r.o.® >>> Právní prohlášení                                              Povězte svým známým >>> Zprávy v tisku >>> Kontakt

optimalizace PageRank.cz